image

REGGIO EMILIA

Reggio Emilia, II. Dünya savaşı sonrasında İtalya’nın kuzeyinde Reggio Emillia adı verilen 150,000 nüfuslu bir kasabada anne babaların çocuklarının eğitim alabileceği bir okul kurma girişimiyle başlayıp, bugün “Reggio Emilia” yaklaşımı adıyla tüm dünyaya yayılan bir felsefedir. Loris Malaguzzi bu yaklaşımın yaratıcısı ve öncüsüdür. Bu felsefede “Eğitim her çocuğun hakkı” olduğu düşüncesiyle çocukların kaliteli bir eğitim alabilmesi için okul, aile ve toplumun işbirliği içinde çalışması gerektiği esas alınmıştır.
Reggio Emilia erken çocukluk eğitimine yaklaşımı, küçük çocukları dünyalarını merak eden ve onları çevreleyen her şeyden öğrenme potansiyeline sahip bireyler olarak görür. Eğitimsel, psikolojik ve sosyolojik etkiler, çocukları anlamada ve öğrenmeyi uygun şekillerde teşvik etmeye çalışan önemli faktörlerdir. Reggio öğretmenleri, çocukları kendini ifade etme, iletişim, mantıksal düşünme ve problem çözmeyi teşvik eden çok çeşitli eğitim fırsatlarına maruz bırakma gibi stratejiler kullanırlar.

 
Reggio Emilia Yaklaşımının İlkeleri

Reggio yaklaşımı dört ana prensibi takip eder. Bunlar:

- Esnek/Duyarlı Müfredat
Bir sınıfın müfredatı çocukların özel ilgi alanlarını merkeze almalıdır. Müfredat konuları, çocuklar ve aileleriyle konuşmanın yanı sıra çocuklar için ilginç olduğu bilinen şeylerden (su birikintileri, dinozorlar, vb.) elde edilir. Öğretmenler, sınıflarındaki çocuklara hangi projelerin en uygun olacağını, hangi malzemelere ihtiyaç duyulacağını ve ebeveynleri ve toplumu dahil olmaya nasıl teşvik edebileceklerine karar vermek için planlama yaparlar.

- Derinlemesine Projeler
 Bu projeler, çocukların çıkarları hakkında toplanan bilgilere dayanan kavram ve fikirlerin kapsamlı bir şekilde incelenmesidir. Projeler genellikle çocuklara macera olarak tanıtılır ve bir veya iki haftadan tüm okul yılına kadar sürebilir. Öğretmenler bu projelerde danışman olarak hareket ederek çocukların araştırmalarını hangi yöne götürmek istediklerine, öğrendiklerini nasıl temsil edebileceklerine ve temsilleri için hangi materyallerin en uygun olacağına karar vermelerine yardımcı olur.

- Temsili Yaklaşım
Reggio Emilia yaklaşımı, yeni fikirlerin ve kavramların sanat, drama, müzik, kuklacılık gibi çeşitli şekillerde sunulmasını gerektiriyor. Çeşitli sunumlar, tüm çocukların keşfedilen kavramları anlama ve bunlarla bağlantı kurma şansına sahip olmasını sağlar.

- İşbirliği
 İşbirliği fikri, bir çocuğun bilişsel gelişimini ilerletmek için gerekli görülür. Hem büyük hem de küçük gruplar, diyalog, karşılaştırmalar, müzakereler ve diğer önemli kişilerarası becerileri kullanarak problem çözmek için birlikte çalışmaya teşvik edilir. Her çocuğun sesi, gruba ait olma duygusu ile benlik duygusu arasında bir denge oluşturmak için duyulur.BİLGE BAYKUŞ’TA REGGIO EMILIA YAKLAŞIMININ YANSIMASI

 

Reggio Yaklaşımı bir tutumdur, insan kimliğinin bir parçasıdır. İnsanların yerel topluluklarına, çevre, doğa ve karşılıklı öğrenme ve sevme eylemlerine saygılı oldukları bir felsefedir. İlişkileri düşünme ve geliştirmenin bir yoludur. Reggio Yaklaşımına göre çocuk, okul ve ebeveynin güçlü bir görüntüsüdür. BB Eğitimin tüm çocukların hakkı ve topluluğun sorumluluğunda olduğu bir saygı ve otantik iletişim yeridir. Çocuklar için zaman ayıran, her çocuğun doğal gelişimini destekleyen ve saygı duyan bir okuldur. Eğitim yaşamdır, öğrenme yaşamdır ve BB yaşamın kendisidir.

Gözlem ve Dokümantasyon
Hem çocukların hem de öğretmenlerin büyümesinin belgelenmesi Reggio Emilia yaklaşımının önemli bir bileşenidir. İşyerindeki ve oyundaki çocukların fotoğrafları, deneyimlerinin not alınmasının yanı sıra, öğretmenlerin ve ebeveynlerin bir çocuk için neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığı hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olur. Öğretmenler daha sonra sınıflarının dinamiklerini buna göre ayarlayabilirler.

 • Çocuklar kendi öğrenme süreçlerini kurgulayabilirler.
 • Çocuklar, başkalarıyla etkileşimleri yoluyla kendilerini ve dünyadaki yerlerini anlarlar.
 • Çocuklar iletişimcidir.
 • Çevre üçüncü öğretmendir.
 • Öğretmen akıl hocası ve rehberdir.
 • Gözlem ve dokümantasyon çocuğun öğrenme sürecini gösteren önemli parçalardır.
 • 100 Dil çocukların tüm duyuları kullanarak kendilerini ifade etmelerinin yoludur.
 • Uygulamalı keşif ve oyun, çocukların kendilerini ifade etmek için tüm dilleri kullanmaları için anahtardır.
 • Ebeveynler ve topluluklar Reggio Emilia Yaklaşımının hayati bir parçasıdır.
 • Keşfetmeye, oyuna ve sorgulamaya dayalıdır ve esnektir.
 • Öğrenme sevgisini teşvik eder.

Çevresel Uyarım
 Çocuklar çevreyi üçüncü öğretmenleri olarak kullanırlar. Sanat çocukların göz hizasında asılıdır. Doğal dünyaya ve araştırmaya olan ilgiyi teşvik etmek için birden fazla şekilde kullanılabilen doğal malzemelerin kullanılmasına vurgu yapılmaktadır.

Toplum ve Ebeveynlerin Katılımı
 Çocuklar, öğrenme sürecinde ebeveynlerle ve öğretmenlerle eşittirler. Bu, çocuklara öğrenmelerini yönlendirme ve yaratıcılıklarını büyütme gücü verir.

İadenin “Yüz Dili”
 Çocuklar kendilerini ifade etmek için pek çok “dil” kullanmaktan yararlanırlar. Diller yazı, inşa, heykel ve dramatik oyunları içerir. Çocuklar uygulama yoluyla  problem çözme becerisi geliştirirler.

Uzun Vadeli Projelere Dâhil Olmak
 Müfredat planlaması,  öğretmenlerin yönlendirmesiyle çocukların daha fazla keşfetmelerini sağlayan açık uçlu ve genellikle uzun vadeli projelere yol açan çocukların ilgi alanlarına dayanır.

 

Güçlü Çocuk İmajı

Çocukların kendilerini birden fazla şekilde ifade edebileceklerine inandığını düşünün. Şimdi 100'e kadar! Reggio Yaklaşımı'nın kurucusu Loris Malaguzzi, “çocukların düşüncelerini, duygularını ve hayal güçlerini ifade edebilmeleri, keşfetmeleri ve birbirine bağlayabilmeleri için sonsuz yollar” tanımlamaktadır.

Bu diller (Yüz Çocuk Dili) semboliktir ve çocuklarda sonsuz potansiyele açıktır. Çocuğun merak etme potansiyeline inanırlar. "Birden çok görme yolu ve birden çok varlık yolu" olduğu inancıdır.

Reggio Emilia felsefesinde “Güçlü Çocuk İmajı”, Türkiye’de çocukların öğrenmelerinin kendileri için sıklıkla planlandığı öğretimsel yaklaşımdan çok farklıdır. Türkiye'de çocuklar, öğretmenlerin sonuçlarını tasarladıkları ve karar verdikleri boş tuvaller olarak görülmektedir. Yüz Diller yaklaşımı, çocukları benzersiz yeteneklerini olağanüstü şekillerde yapabilen ve iletebilen bireyler olarak görür. Çocukları "yetkin ve doğal olarak meraklı" öğrenciler olarak görürler.

Çocukların Yüz Dilleri genellikle "çizimler, heykel, dramatik oyun, yazma ve resim" ile ifade edilir.

Oyun, çocukların ilgileri, soruları ve içinde yaşadıkları dünya tarafından yönlendirilir. Oyun için mevcut malzemeler, çocukların oyununa anlamlı şekillerde katkıda bulunur. Çocukların kendi oyunlarını ve keşiflerini yaratma fırsatı, bağımsızlık ve yaratıcı düşünmeyi geliştirmeye yardımcı olur. Çocuk kendi oyununu yönlendirirken sosyal etkileşimler gerçekleşir ve ilişkiler kurulur. Dil geliştirilir, matematik ve bilim araştırılır, yaratıcılık ve sanat el ele gider, doğa birçok oyun senaryosu ve keşfine ve başkalarının kültürüne anlamlı yollarla keşfedilir.

Öğretmenin Rolü

Her şeyden önce bir Reggio öğretmeninin rolü çocukların yanında bir öğrenci olmaktır.

REGGİO FELSEFESİNDE ÖĞRETMENİN ROLLERİ;

 

İŞBİRLİKÇİ ROLÜ,

Reggio öğretmenleri çocuğun merakını besleyerek, hipotez sağlayarak ve problemleri çözerek çocukların öğrenmesine rehberlik ederler.
 

ARAŞTIRMACI ROLÜ;

Reggio öğretmenleri çocuklara bilgi ve uzmanlık kazandırabilmeleri için araştırmacı rolünü üstlenirler.
 

DÖKÜMANTASYONER ROLÜ;

ayrıca çocukları dinleyerek, etkinliklerini kaydederek, çalışmalarını sergileyerek ve önceki projeleri tekrar gözden geçirerek belgelendirirler.
 

SAVUNUCU ROLÜ;

Bir Reggio öğretmeninin son rolü, topluluğa dâhil olarak, çocuklarla ilgili politikaları bilerek ve gerektiğinde çocuklar için konuşarak çocukların savunucusu olmaktır.


“Bir süre bir kenara çekilin ve öğrenmeye yer bırakın, çocukların ne yaptığını dikkatlice gözlemleyin ve sonra, iyi anladıysanız, belki de öğretim öncekinden farklı olacaktır.”

Provokasyonlar genellikle öğretmenler tarafından, çocukların gözleminden sonra, tartışma, keşif, deney, ilgi ve düşünmeyi teşvik etmek için kurulur. Provokasyonlar çocukların üzerinde çalıştıkları bir konuya dayanabilir. Çocuklar bir çalışma ya da proje başlattıklarında, öğretmenler sınıfın farklı alanlarındaki anlam kurulumlarını planlayıp hazırlayarak konuyla ilgili oyuna ve keşfe katılabilirler.
Provokasyonlar şunlar olabilir:
Bir kavram, yani değişim
Bir sorun, yani yaşam içinde krizlere yol açan olaylar
Bir nesne, yani bir harita
Doğa, örneğin çocukların sopa ile büyüsü
Öğretmenden bir soru
Çocuklardan sorular
Şarkı sözleri
Bir etkinlik
Kitap
Bir çocuğun veya bir grup çocuğun sahip olduğu ilgi
Bir gereklilik, yani okul şovu

 

Çevrenin Önemi

“Çocukların üç öğretmeni vardır; yetişkinler, diğer çocuklar ve fiziksel çevreleri”
LORIS MALAGUZZI

Öğrenme ortamı veya sınıf Reggio Emilia yaklaşımında kilit bir rol oynamaktadır. Çocuklar ilgi alanlarına ve gelişim aşamalarına uygun ortamlarda gelişirler. Reggio Emilia yaklaşımında çevre, konuksever, otantik, estetik açıdan hoş, toplumu kültürel olarak temsil eden, doğayı kucaklayan ve maksatlı materyallerle dolu bir yer olarak görülmektedir. Çevrenin düzeni, oyun yoluyla ilişkileri, iletişimi, işbirliğini ve araştırmayı teşvik eder. Yaratıcılık, düşünme ve problem çözme becerilerini, soruları, deneyleri ve açık uçlu oyunu geliştirmek için çevreye malzemeler düşünceli bir şekilde eklenir.

Çocuklar çevrelerinden öğrenir ve BB’de esnek, duyarlı ve çocukların çıkarlarını, araştırmaların amaçlarını ve amaçlı öğrenme fırsatlarını teşvik etmelerini sağlamak için sunulan alanlara, materyallere ve provokasyonlara dikkat edilir. Çocuklara kendilerini ifade edebilmeleri için birçok yol sunulur. Bu çoklu ifade biçimlerine "dil" denir.

Sınıf ortamı “öğretmenin kendisi” gibi düşünülebilir. Ancak ortamın sadece fiziki özellikleri değil aynı zamanda ortam içinde gerçekleşen etkileşimlerde öğrenmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Reggio okullarında hiç kimse kendisini başkalarının gördüğü gibi görme şansına sahip değildir düşüncesinden hareketle sınıflara aynalar yerleştirilmiş ve böylece çocukların kendilerini başkalarının gördüğü gibi görebilmeleri sağlanmıştır.

Sınıf ortamı rahatlatıcı, ilham verici ve estetiktir. Sınıflarda çocukların farklı türlerde sanat etkinliği yapabilmeleri için Remida malzemeleri bulunur.

Sınıflarda şeffaflık ve sadelik ön plandadır. Geniş pencereler bulunur; ortam geniş ve aydınlıktır. Sınıfta fazla mobilya yoktur; onun yerine çocukların çalışmaları, resimleri, gerçekleştirilen projelerin fotoğrafları, ürünleri, çocukların aileleri ile birlikte oldukları fotoğraflar gibi çeşitli görsel materyaller okulun her yerinde sergilenir. Eğitim ortamı çocuklar, öğretmen ve ailelerin arasındaki ilişkiyi güçlendirmeye yarayan bir araç olarak kullanılır.

Farklı yaş gruplarındaki çocukların ve yetişkinlerin bir araya gelebilmeleri için Piazza zamanları tasarlanır. Aynı anda farklı sınıf veya ortamlarda farklı yaş gruplarıyla çalışma şansı yakalayan çocuklar sadece bir sınıfın değil okulun bütünün de parçası olurlar.

BB’de okul tüm alanlarıyla bir bütündür ve bu çevre üçüncü öğretmendir ve çocuğun eğitimini destekler. Çocuklar meraklarına göre okulun her alanında çalışma yapabilir. Okuldaki tüm alanlar sürekli olarak çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre; öğretmenler ve çocuklar tarafından düzenlenir ve çocukların projelerini destekleyecek şekilde zenginleştirilir. Reggio Emilia yaklaşımında sadece fiziki çevrenin değil sosyal çevrenin de önemli olduğu vurgulanmaktadır. Okulumuzda çevre çocuğun hayal ve yaratıcılığını destekleyecek şekilde düzenlenir; çocukların fotoğrafları ve resim, seramik çalışmaları ile zenginleştirilir. Reggio Emilia sınıflarında bulunan panolar çocuklara verilen değerin bir göstergesi ve diğer çocuklarla iletişim kurmanın bir aracı olarak çocukların yaptıkları çeşitli çalışmalarla doludur. Aynı zamanda bu panolar, öğretmenlerin velilere çocuklarının gün boyu zamanlarının çoğunu sınıfın hangi köşesinde geçirdiklerini gösteren bir diyagramı, çocukların çizimlerini ve çocukların gün içinde kendilerine sunulan bazı özel konular hakkında neler söylediklerini dile getiren metinleri içermektedir. BB sınıfları, insanları içeri girmeleri ve oyun oynamaları için çeken bir atmosfere sahiptir.

Tüm bu ilkeler ve inançlar, Reggio Emilia sınıflarını çocukların zihinlerini genişletmek için ilginç ve son derece etkili bir yöntem haline getiriyor.

Dökümantasyon

“Yaptığım her şeyi görmüş olsaydın.”, çocuk bu gözlemi istiyor. Hepimiz bunu istiyoruz. Çocuğu gözlemlemeyi öğrendiğinizde, kitaplarda olmayan, eğitimsel veya psikolojik bilgilerinizde olmayan birçok şeyi öğrenmiş olacaksınız. Ve bunu yaptıktan sonra, hızlı değerlendirmelere, testlere, yargılara karşı daha fazla bağımsızlık ve daha fazla güvensizlik geliştirmeyi öğreneceksiniz. Çocuk gözlemlenmek istiyor, yargılanmak istemiyor. "
LORIS MALAGUZZI

DÖKÜMANTASYON

Çocukların büyümesinin belgelenmesi Reggio Emilia yaklaşımının önemli bir bileşenidir. İş üstündeki ve oyundaki çocukların fotoğrafları, deneyimlerinin not alınmasının yanı sıra, öğretmenlerin ve ebeveynlerin bir çocuk için neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığı hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olur. Öğretmenler daha sonra sınıflarının dinamiklerini buna göre ayarlayabilirler.

Bir süre kenara çekilin ve öğrenmeye yer bırakın. Çocukların ne yaptığını dikkatlice gözlemleyin ve sonra, iyi anladıysanız, belki de öğretim bilginiz öncekinden farklı olacaktır.

Reggio Emilia yaklaşımı, çocukların çalışmaları sırasındaki deneyimlerine, anılarına, düşüncelerine ve fikirlerine odaklanır. Öğretmen, çocukların çalışmalarını hem içerik hem de estetik yönlerini dikkate alarak büyük bir özen ve dikkatle gözlemler, belgeler.

Neden önemlidir?

Belgeler, çocukların oyun sırasındaki ve sonrasındaki niyetlerini inceleyerek çocukların deneyimlerini vurgular. Dokümantasyon farklı tamamlanma aşamalarında gerçekleştirilebilir. Bir hikâye gibi, bir projenin de zaman içinde gelişen bir başlangıcı, ortası ve sonu olabilir.

Öğretmenler proje süreci boyunca gözlemlemeye ve belgelemeye devam ederler ve bu dokümantasyon öğretmenlerin çocukların kendi öğrenmelerinden öğrenirken, çocukların öğrenmelerini sürdürmelerini mümkün kılar

Belgeler öğretmenler ve çocuklar tarafından görüntülenebilir ve kolayca erişilebilir:

Dokümantasyon;

Öğrenme sürecinin kaydını tutar

Olaylar arasındaki bağlantıları ortaya koyar

Geçmiş deneyimleri gözden geçirme fırsatı verir

Gelecekteki deneyimleri planlama şansı sunar

Öğrenmeyi çocuklar ve aileler için görünür kılar

Çocukların sözlerini onurlandırma şansı sunar

Reggio Yaklaşımı, çocukların çalışmalarını belgelemenin ve sergilemenin önemli olduğunu düşünürken, aynı zamanda bu bilgileri sunma şekline de dikkat eder.