image

BRANŞ DERSLERİMİZ

ORMANDA 1 GÜN

Çocuklar için en iyi kapı dışarıya açılan kapıdır!.

Orman pedagojisi, orman ekosistemini, sürdürülebilir orman yönetimini ve ormanın insanlara sağladığı faydaları açıklayan ilham verici bir öğrenme yöntemidir. Orman Pedagojisi; yaratıcılık ve hayal gücü, kooperatif eylem ve yeterlilikler, disiplinlerarası düşünme, merak, konsantrasyon ve sosyal davranış alanlarını geliştirir.

Orman pedagojisinin ilkeleri
• Orman ile ilgili nitelikli çevre eğitimi
• Orman Pedagojisi, sürdürülebilir kalkınma bağlamında insan-çevre ilişkilerinin anlaşılmasını, etkileşimlerini ve ilişkilerini teşvik eder.
• Orman Pedagojisi, orman ekosistemleri ve sürdürülebilir ormancılıktaki deneyimler hakkındaki bilgilere dayanmaktadır.
• Orman Pedagojisi, sürdürülebilir orman yönetimi örneği aracılığıyla sürdürülebilir kalkınma kavramının anlaşılmasını, kullanılmasını ve uygulanmasını teşvik eder.
• Orman Pedagojisi bütünsel bir yaklaşım ister ve dünya çapındaki tutarlılıkları dikkate alır.
• Orman Pedagojisi, sürdürülebilir kalkınma için eğitime katkıda bulunur ve sürdürülebilir kalkınma için çevre eğitimi veya eğitimi alan diğer ortaklarla işbirliği yapar.
• Orman Pedagojisi aktif ve işbirliğine dayalı eğitim yöntemleri ve yaklaşımları gerektirir
• Orman Pedagojisi ormanları, açık hava eğitimi için sağlıklı ve mükemmel öğrenme yerleri olarak tanıtır ve sunar.

Orman pedagojisi sayesinde; çocuklar doğaya saygı, arkadaşlık ve yaşamı dikkate alma, sorumluluk alabilme, tolerans gösterebilme, nesiller arası dayanışma, küresel ve uzun vadeli düşünebilme ve oynayabilme gibi becerileri en doğal yol ile kazanırlar.

BB’ler 2 haftada bir tam günlerini ormanda geçirirler.

 

about_07.jpg

ŞEHİRDE 1 GÜN

“Kentin kültürü, çocukların etkisi ve varlığı ile değişti. Çocuklar bize artık gözlerimizin dikkat etmediği şeyler hakkında bilgi veriyor. Çocuklardan dünyaya bakmak için bir lens ödünç alıyoruz.”
- Tiziana Filippini

Sıklıkla öğrenmenin ve yaşamın ayrı şeyler olduğuna inanmaya yöneliriz. Öğrenmenin sınıfta veya eğitim kurumunda gerçekleştiğine dair ortak bir görüş vardır, aslında en anlamlı öğrenim yaşanmış deneyimlerden gelir. Bazı şeyler öğretilemez, deneyimlenmeleri gerekir. Yaşam hakkında bilgi edinmek, insanlar hakkında bilgi edinmek, bağlantılar, ilişkiler ve davranış hakkında bir sınıfa oturamazsınız. Bunu yaşamak zorundasınız. Bunu deneyimlemek zorundasınız. Onlara daha önce hiç yaşamadıkları bir şeyi nasıl öğretebiliriz?

Deneyebiliriz, ama gerçek olanla asla karşılaştırılmaz. Okyanusun ne olduğunu tarif edebilir, onlara resimdeki gibi göründüğünü gösterebilir ve bilgi verebiliriz ancak bu gerçekten orada olmak ve onu deneyimlemekle aynı değeri taşıyor mu? Denizin kokusu içinde nefes alıp verin, kıyıya düşen dalgaların seslerini ve martıların başını sallayışını izleyin, tuzlu havanın tadına bakın ve güneş yüzünüze doğru akarken ayak parmaklarınızın arasındaki kumun sıcaklığını hissedin. Çocukların gerçek hayatla karşılaşmaları gerekir. Bu yaşanmış deneyimlere bağladığımız duygular, yaşam boyu süren hatıralar yaratır.

Öğrenme hayattır. Öğrenme yaşam için ayrı değildir, yaşamın tecrübesidir. Yaşamayı durduramayız ki öğrenebilelim. Yaşam katılmanız gereken bir şeydir. Öğrenme, keşif ve keşfetme eylemidir. Ancak bu ilişkilerin inşa olduğu bir ortamda çocuklar öğrenebilir.

En iyi okulların yaşamdan ayrı olmadığını, hayatın kendisinin bir yansıması olduğunu biliyoruz.

BB sadece bir öğrenme yeri değil, aynı zamanda şehirden öğrenen, şehre de öğrenme götüren bir okuldur. Çocuklar okul ortamında kısıtlanmamıştır ve yerel topluluk içindeki gerçek yaşam deneyimlerini keşfetme ve kazanma fırsatına sahiptir. BB’leri genellikle meydanda, parkta, tiyatroda ve kentin diğer bölgelerinde görebilirsiniz. Çocuklar şehir ile bir ilişki kurmuş ve onunla birlikte doğal dünya ile diyalog geliştirmişlerdir.

BB’ler çevreye, doğaya ve dış mekâna büyük önem verir. BB çocuklar için, günlük yaşamın temposundan zevkli bir kaçış, çevreye yararlı birer birey olabilme becerisi kazanmalarını sağlar.

Açık havada olmanın avantajları, keşif, merak, meydan okuma ve pozitif risk almayı teşvik etmede kullanılır. Çocuklara bağırmaları, koşmaları ve tırmanmaları için fırsatlar sunulur. Bulutları, gökyüzünü ve gökkuşağını gözlemlemek için fırsatlar sunulur. Sürekli değişen bitkilere ve ağaçlara tanık olurlar. Çıplak ayakla çim, kayaların sertliği, serin sular, damlayan kum hissi ile tüm duyuları keşfeder ve canlı dünya ile etkileşim için yollar geliştirirler.

BB’ler 2 haftada bir tam günlerini şehirde geçirirler.

 

about_08.jpg

PROJELERİMİZ

Eğlenceli, merak uyandırıcı, buluşlara gebe, sanatla harmanlanmış projelerimiz

REMIDA

Remida, İtalya’da eğitim için atık malzemelerin kaynak olabileceği fikrini destekleyen bir yerdir. Merkez, kullanımlarını ve anlamlarını yeniden icat etmek amacıyla satılmamış stok ve hurda malzemelerden elde edilen alternatif ve geri kazanılmış malzemeleri toplar.

Biz de BB’de sınıflarımızda oluşturduğumuz Remida alanlarıyla, malzemeleri, kusurlu ürünleri ve diğer değersiz objeleri kullanarak, iletişim ve yaratıcılık için yeni fırsatlar yaratmaya çalışıyoruz. Çevreciliğe ve değişime yaklaşmanın yeni, iyimser ve proaktif bir yolunu temsil eden kültürel bir proje olan Remida, sosyal ve çevresel sorumluluk duygusunu somut eylemlere çevirme, ‘geri kalanları’ vurgulayarak artık değeri olmayan ancak başka biçimlerde yeni bir yaşam alabilecek bir unsurlar ve izler dünyasını somut eylemlere dönüştürme fırsatı sunar. Geri kazanılmış bir gelecek için hepinizi Remida destekçisi olmaya davet ediyoruz. Fabrikaları, üretim fazlası ürünleri, kusurlu ürünleri ve diğer değersiz objeleri çevre, gelecek ve eğitim için bize ulaştırmaya davet ediyoruz. Zanaatkarları atık tüm malzemelerini, (kumaş parçaları, kablolar, borular, somonlar, vidalar...) çevre, gelecek ve eğitim için bize ulaştırmaya davet ediyoruz. Geri kalan herkesi de evlerinde bulunan kullanmadıkları malzemeleri ve kullandıkları malzemelerden arta kalan parçaları çevre, gelecek ve eğitim için bize ulaştırmaya davet ediyoruz. Remida, sanat için fazlasıyla çevreci bir olanak değil mi?

 

about_06.jpg

REMIDA DESTEKÇİLERİMİZ

Onlar çıktığımız bu serüvende bizlerden yardımlarını esirgemeyen kahramanlarımız