image

VİZYONUMUZ

Çocukluk Kültürü

"Çocukların yaratıcılığı ile ilgili bize düşen, kendi dağlarında tırmanabilecekleri en yüksek yere tırmanmalarında onlara yardımcı olmaktır. Daha fazlasını kimse yapamaz."
-Loris Malaguzzi

  • İnsanlar, ülkeler ve nesiller arasında ortak dayanışmayı oluşturabilmek
  • Eşitlik ve karşılıklı saygı değerlerini kazandırabilmek
  • Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve sürdürülebilir tüketim ilkesinin önemini kavrayabilmek
  • Tüm çocukların haklarını savunan ve destekleyen bir çocukluk kültürü oluşturabilmek
about_01.jpg

about_02.jpg

Mİsyonumuz

Ben, Biziz

“Yaşamın tamamı eğitimdir, herkes öğretmendir ve herkes sonsuza kadar öğrencidir.”
- Abraham Maslow

• Her çocuğun kendi hızıyla yürümesini desteklemek ve saygı duymak
• Çocukların doğasından gelen kendi öğrenme becerilerini öğretene mecbur kılmaksızın sürdürmelerini sağlamak
• Eğitimde sosyal adalet ve demokrasiyi savunmak, çocuklar tarafından aktif, yapıcı ve yaratıcı öğrenmeye öncelik vermek.
• Destekleyici ilişkiler ve nesiller arası dayanışmayı güçlendirmek
• Ben, biziz düşüncesiyle hayata katılmak
• Orman pedagojisi yoluyla, çocuklar için çok daha fazla, neşe ve anlam elde etmektir.


DeğerlerİMİZ

Çocuğu Merkeze Alan

“Bir çocuğun ihtiyaçlarından başlarsanız, zayıflıklardan başlamışsınız demektir. Ancak bir çocuğun nelere hakkı olduğundan başlarsanız güçlü yanlardan başlamışsınız demektir.
- Ivana Soncinis

• Demokratik ve etik olmak
• Saygı ve dürüstlükle hareket etmek
• Vicdanlı olmak
• Doğaya saygılı olmak
• Yaşamı dikkate almak
• Onurlu olmak

about_03.jpg

about_04.jpg

HEDEFLERİMİZ

Katılımcı Öğrenme

“Eğitim yaşam için hazırlık değildir; eğitim hayatın kendisidir.”
- John Dewey

• Çocukları ve aileleri desteklemek için teori, uygulama ve karar verme süreçlerinin entegrasyonunu teşvik etmek
• Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenenlerin toplulukları arasındaki bağlantıları ve iletişimi zenginleştirmek
• Çocukların görünürlüğünü ve network çalışmalarını arttırmak
• Reggio felsefesi ve pratiği ile diyaloga giren çocukların sayısını arttırmak
• BB’nin misyonunu ve çalışmasını desteklemek için gerekli kaynakları oluşturmak


KURULUŞ

Kuruluş Felsefemiz

BB Olma Yolunda

Kurucumuz Psikolog Özge Çakmak Hacıbektaşoğlu 2006 yılında Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu. 5 yıllık mesleki deneyim ve sosyal sorumluluk çalışmalarından sonra 2011 Haziran ayında Uçan Balon Anaokulları’nın Franchaise anlaşması ile Yahyakaptan şubesi olarak okulunu açtı. 2014 yılında Goldman Sachs Yatırım Bankası ve Özyeğin Üniversitesi'nin projesi olan “10.000 Kadın Girişimci” Programına seçildi ve 1 yıllık program dahilinde girişimcilik ve mentorlük eğitimleri aldı. Aldığı eğitimler ve eğitim alanında edindiği tecrübeler ile 2014 yılında kendi markasını yaratıp yola devam etmeye karar verdi. Çocuk Meclisinin toplanması sonrası oy birliği ile Bilge Baykuş markası oluşturuldu. Böylece 2014-2015 eğitim dönemine hem çocuklarımızın hem de velilerimizin desteğiyle Bilge Baykuş adıyla başlamış olduk.

about_05.jpg