BİLGE BAYKUŞ OKULLARINDA "önleyici ve gelişimsel temelli" rehberlik hizmetleri sunulur. Buna göre:

  • Öğrencileri tanıma ve izleme çalışmaları yapmak,
  • Öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini izlemek, değerlendirmek ve desteklemek,
  • Olumlu ve gerçekçi benlik gelişimin sağlanmasına destek olmak,
  • Problem çözme becerisinin kazandırılmasına destek olmak,
  • Sağlıklı iletişim becerisinin kazandırılmasına yardımcı olmak,
  • Anne - babaların gereksinim duyduğu konularda rehberlik hizmeti sunmak,
  • Uyum ve davranış sorunlarının önlenmesi ve çözümü konusunda çalışmalar yapmak,
  • Yaşamın zorlukları ve krizleri ile başa çıkma becerilerinin kazandırılmasına katkıda bulunmak,
  • Duyguların tanınması, duyguların  ifade edilmesi  becerilerinin kazandırılması çalışmalarına katkıda bulunmak,
  • Çocuğun kendini tanıması sürecine katkıda bulunmak temel amaçlardandır.
Yukarı ↑