Okul öncesi eğitiminin en önemli amaçlarından biri çocuğun yaratıcılığının geliştirilmesidir. Yaratıcılığın geliştirilmesinde sanat eğitiminin önemli bir yeri vardır.

Sanat eğitimi çalıştığımız grubun ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmiştir.Diğer bir deyişle sanat programları

Yaşantılara dayalı

Uygulamaya olanak veren

Sanatsal malzemeleri kullanacak beceri eğitimi sağlayan

Çocuğun estetik duyarlığını geliştiren bir programdır.

Yukarı ↑