Hareket etkinliğinin amacı çocukların temel hareket becerilerini geliştirerek çocuğun tüm gelişim alanlarına ve özbakım becerilerine katkıda bulunmaktır. Böylece çocuğun fiziksel etkinliklere yaşam boyu katılımı da sağlanabilir. Çocukların yer değiştirme nesne kontrolü ve denge becerilerinin geliştirilmesini içeren etkinliklerdir. Programda yer alan motor alandaki amaçlara ulaşmak için beden koordinasyonu, denge, hız, güç vb. etkinlikleri içeren jimnastik çalışmalarına özel olarak yer verilmelidir.

Yukarı ↑