FEN VE MATEMATİKTE BÜYÜK KEŞİFLER 

GEMS heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. GEMS etkinliklerinin amacı, temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal gücünü geliştirmektir.

GEMS üniteleri fen bilgisi eğitiminde ‘’gizemli keşif’’ yönteminin en iyi yönlerini yansıtmaktadır. Gözetimli keşif yöntemi, çocukların öğrenimine doğrudan katılımını vurgular. GEMS etkinlikleri çocukların temel fen ve matematik kavramlarını anlamlarını ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlar. Çocukların ön planda oldukları rahat bir ortamda, belirli tek bir sonuca ulaşmalarının gerekmediği araştırmalarda görev almaları sağlanır. GEMS, çocukların bağımsız öğrenen, eleştirel düşünebilen, sorgulayan, sentez yapabilen, varsayımlarda bulunabilen, yeni fikir üretebilen vs. kısacası bir bilim insanı gibi çevreyi algılamasını sağlar.

Benimsediği Yaklaşımlar

GEMS etkinlikleri “sorgulama” ile başladığı için bilimin bir sorgulama olduğu mesajını çocuklara iletir. Sorguyla başlayıp takım halinde ilerlemeyi sağladığı için de bilimin “ortak bir girişim" olduğunu yansıtır. Çocukların, iş birliği ile çevrede olan biteni anlamlandırma yoluna iletilmesi ise “dünyanın anlamını bulmak” görüşünü yansıtır. Yapılandırmacı öğrenme teorisine dayanan GEMS programı; merak unsurunu temel alarak çocukları öğrenmenin merkezine alan güdümlü keşif ve öğrenen merkezli yaklaşımı benimser. Bu yaklaşımla beraber araştırma ve pratiği temel alan GEMS’in içeriği, bilimsel fikirler, bilimsel süreçler ve bilimsel merakın doğasıyla ilişkilidir. Matematik ve fen, dil, sanat, tarih, müzik ve tiyatro gibi diğer alanlarla iç içe geçmiş durumdadır.

Kısacası GEMS metotlarını kullanarak; çocuklarımızın kendini rahat hissedebileceği, bildiklerini paylaşıp merak ettiklerini öğrenebileceği, tanışmakta ve kendilerini ifade etmekte zorlanmayacağı, aynı zamanda da yeni öğrendiği şeyleri fark ettiren bütüncül bir program sunmayı amaçlamaktayız.

 

Yukarı ↑