Değişen ve giderek küçülen dünyamızda küreselleşmenin bir yakınlaşma ve tanıma olgusu olmasıyla uluslar arası iletişim kurabilme ve anlaşma önemli bir ihtiyaç halini almıştır. Dünyanın pek çok yerinde konuşulan dilin İngilizce olması, ebeveynlerin çocukları için İngilizce öğrenme isteğini arttırmış ve öğretim yaygınlığını daha erken yaşlara çekmiştir. Dil ediniminin en yoğun, en aktif ve en uzun vadeli olduğu süreç erken yaşlarda meydana gelmektedir. Dolayısıyla bütün yabancı dillerde ve yeni bilgilerde olduğu gibi, İngilizceye de ne kadar erken yaşta başlanırsa öğrenme o kadar kolay ve kalıcı olmaktadır.

Bu düşüncelerle okulumuzda, okulöncesi çağındaki öğrencilerin İngilizce öğrenmeleri için hazırlanmış özel bir program uygulanmaktadır.

Çocuklar Yabancı Dili Nasıl Öğrenirler ve Eğitime Kaç Yaşında Başlanmalıdır?

 Küçük çocuklarda dil öğrenme kendiliğinden gelişen bir süreçtir. Yetişkinlerin ya da gençlerin tersine, bilinçli bir öğrenme olmadan da dil öğrenmeye isteklidirler. Çünkü çocuklar, özel bir durumları söz konusu değilse,  konuşulanları duyma, tekrarlama/taklit etme ve kuralları kendi kendilerine algılama yeteneğine sahiptirler.

Çocukların bireysel gelişimlerine göre farklılık göstermekle birlikte 24 ayını doldurmuş her çocuk başka bir dil öğrenme kapasitesine sahiptir. Uzman görüşleri de çocuğun 4 yaşına kadar ana dilini gayet rahat konuştuğunu, 3-6 yaş arasında da en az 3 dili öğrenebilecek bir beyin yapısı oluştuğunu doğrular.

Çocuklar için 0-6 yaş arası dönem yabancı dil öğrenme açısından hayati öneme sahiptir. Doğumdan itibaren 6 yaşına kadar çocuğun beynindeki nörofizyolojik mekanizma çok faaldir ve bu mekanizmanın yardımıyla dil otomatik olarak beyne kaydedilmektedir. Çocuk duyduklarını adeta bir kasete kaydedercesine beynine kaydetmektedir. Bu dönemden sonra bu mekanizma özelliğini kaybetmekte ve kayıt özelliği azalmaktadır.

Yabancı Dil Eğitimine Erken Yaşta Başlamanın Faydaları Nelerdir?

  • Çocuklar, ana dillerini öğrenebilmek için doğuştan sahip oldukları dil öğrenme yeteneklerini İngilizce öğrenmek için de kullanabileceklerini kısa zamanda fark ederler.
  • Okul öncesi çocuklar daha çok oyun benzeri faaliyetler yardımı ile öğrenirler. Bir yetişkinin eşliğinde yapılan etkinliklerde yer alarak dili öğrenmeye istekli hale gelirler. Önce faaliyeti anlar, daha sonra da yetişkinin konuştuğu dilden anlam çıkarırlar.
  • Küçük yaşlarda ikinci bir dili öğrenmeye başlayan çocuklar, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde üçüncü, dördüncü dili öğrenmeye çalıştıklarında aynı doğal öğrenme yeteneklerini kullanırlar. Bu sayede, sadece ana dilini bilen bir çocuğa oranla yeni dil öğrenme yetenekleri daha gelişmiş olur.
  • Dili öğrenirken kendiliğinden öğrenen çocukların diğer çocuk ve yetişkinlere göre dil telaffuzları daha iyi olur.
Yukarı ↑