Eğlenceli Bilim programları “Çoklu Zeka Kuramı” nın esasını oluşturan görsel, sözel, bedensel ve iletişim eksenli yeteneklerin hepsinin gelişimine yardımcı olur. Okul öncesi fen deneyleri programlarımız çocukların bilgi ve becerilerini artırmaya destek olur.

Eğlenceli Bilim Programlarımız

  • Aktif katılımı (hands-on training) esas alır.
  • Her çocuk uygulamaya birebir katılır.
  • 3-6 yaşa uygun dizayn edilmiştir.
  • Çocukların psikomotor becerilerini ve gözlem yeteneklerini artırır.
  • Doğaya ve bilime olan ilgilerini güçlendirir.
  • Çocukların dikkat sürelerini aşmayacak şekilde uygulanır.
  • Özgürce düşünmelerini ve sorgulamalarını teşvik eder.
  • Tüm programlarımız, öğrenirken eğlenmeyi esas alır.
Yukarı ↑